hei dette er kiko's Heimeside.

Dette er fotogalleriet mitt her

Eg har lasta ned nedbørsstatistikk frå eKlima.no og laga ei oversikt over dei mest nedbørsrike målestasjonane i Norge. Gå vidare..